Særfrimærkehæfter

I 1968 begyndte postvæsenet at fremstille frimærkehæfter med frimærkestrimler der rives ud af almindelige helark med særfrimærker.
Det første hæfte blev som omtalt under Hæfte S1, det eneste i serien S1-S181 der blev monteret med ialt 4 frimærkestriber, alle andre er med en stribe.

Da disse frimærkestriber blev revet fra enten venstre eller højre marginal, opstår muligheden for mange forskellige monteringer.
Der findes ligeledes mange forskellige marginalmarkeringer, Romertal, Arkprikker, Arknummer, Detekteringsstreger, stregkoder mm.
Hæfterne S1-S25 og S27 er desuden indhæftet med en clips, der kan være enten Guld eller Sølv. Resten er indklæbet i hæfterne.

For at kunne give alle disse mulige kombinationer et katalognummer, har jeg lavet et nummersystem, der dækker hæfterne S2-S181.
Det første S1-hæfte er meget specielt, så det har sit eget nummersystem, beskrevet på siden for dette hæfte.

Der findes som nævnt mange muligheder for montering og markeringer, hvoraf de fleste er set.

Katalognummer opbygges på følgende måde:

S-nummer + Clips type (G eller S) - Marginal type - Monteringsform - Marginalmarkering - Variant

S-nummer: Sx
Clips type: Guld eller Sølv
Marginal type, Monteringsform og marginalmarkering i henhold til tabeller nederst.
I nogle hæfter optræder varianter, som også er på helarkene. De nummereres med et V-nummer, startende med V1.

Eksempler på katalognumre:

S2G-RM-RV2-ANR :  Hæfte S2 med guld clips, revet marginal, monteret i venstre marginal på side 2 i hæftet med Arknummer
S2S-SM-OH2 :           Hæfte S2 med sølv clips, skåret marginal, monteret omvendt i højre marginal på side 2

Download fil med katalognummer opbygning og beskrivelse af marginaltyper her.

 

 Marginal Type:  
 RMx        Revet Marginal,
 x angiver bredde på marginal, hvis forskellige eksisterer
 SMx  Skåret Marginal,
 x angiver bredde på marginal, hvis forskellige eksisterer
 PSMx  Perforeret Skåret Marginal,
 x angiver bredde på marginal, hvis forskellige eksisterer
 PMx  Perforeret Marginal,
 x angiver bredde på marginal, hvis forskellige eksisterer

 

 Monteringsform - Vandret Stribe:  
 RVx        Retvendt Venstre Marginal + side            
 OVx        Omvendt Venstre Marginal + side            
 RHx  Retvendt Højre Marginal + side
 OHx  Omvendt Højre Marginal + side

  

 Monteringsform - Lodret Stribe:  
 RTx        Retvendt Top Marginal + side                
 OTx        Omvendt Top Marginal + side                
 RBx  Retvendt Bund Marginal + side
 OBx  Omvendt Bund Marginal + side

 

 Marginalmarkering:  
 R1        Romertal I                                   
 R2  Romertal II
 R3  Romertal III
 ANR  Arknummer
 1PM  1 Arkprik Midt
 1PV  1 Arkprik Venstre
 1PH  1 Arkprik Højre
 2PM  2 Arkprikker Midt
 2PV  2 Arkprikker Venstre
 2PH  2 Arkprikker Højre
 3PM  3 Arkprikker Midt
 3PV  3 Arkprikker Venstre
 3PH  3 Arkprikker Højre
 D1A  Detekteringsstreg |
 D1B  Detekteringsstreg \
 D2A  Detekteringsstreg ||
 D2B  Detekteringsstreg \|
 D2C  Detekteringsstreg |\
 D3A  Detekteringsstreg \||
 D3B  Detekteringsstreg ||\
 D3C  Detekteringsstreg |\|
 D3D  Detekteringsstreg |||
 

 Farve angives efter Dxx ved flere udgaver af samme type
 BR = Brun, BL = Blå, RØ = Rød, GU = Gul, GR = Grøn,
 SO = Sort, OR = Orange, SØ = Sølv, GD = Guld,
 LB = Lysblå, LG = Lysgrøn, LO = Lysorange

 RS  Rød Streg
 PAM  Pasmærke
 SK  Stregkode
 D1ASK  Detekteringsstreg | + Stregkode   
 D1ANR  Detekteringsstreg | + Arknummer   
 FF  Farvede Firkanter
 SKM  Skæremærke
 LP  Løst Portoark
 IP  Indklæbet Portoark
 LK  Løst Klisterark
 O1  Omslag - Type 1
 O2  Omslag - Type 2
 2ST  To striber á 5 mærker
 L612  Marginalnummer L612 - Hæfte S37

 

 

Hvordan nummereres mærkernes placering i et hæfte?

For at kunne lave reference til de enkelte mærker og evt. varianter, har jeg nummereret ud fra følgende retningslinier:

Hæfte med 10 mærker I en vandret stribe:

   1   

   2   

   3   

   4   

   5   

   6

   7

   8

   9

  10

 

Hæfte med 10 mærker i en lodret stribe:

   1   

   2   

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10