Temaark


Trykmaskine M5 1 700x232px

Oversigt


Post Danmark Frimærker introducerede i 2009 en ny trykmaskine M5 som kunne trykke i offset, stålstik og i en kombination af stålstik/offset. Med denne nye maskine fik Post Danmark Frimærker mulighed for at fremstille nye produkter, og de første selvklæbende frimærker var nu også en realitet. De første frimærker der blev fremstillet var serien med "Leg i sneen". Et nyt produkt "Temaark" blev lanceret. Arket måler 180 x 214mm og er forsynet med 2 x 4 forskellige frimærker. Fra 2009 til 2015 blev der ialt udgivet 20 Temaark, alle med individuelle mål og motiver afhængig af udgivelsens tema.

Det sidste Temaark Legetøj (Lego) TA20, der udkom 2. januar 2015 er trykt på en af de svenske trykmaskiner på PostNords fælles frimærketrykkeri i Kista ved Stockholm. På dette temaark er det muligt at finde forskellige tryktekniske hjælpemidler, som gråkile, cylinder cifre og kontrol nummer.