Frimærkehæfter

 Det danske postvæsen startede fremstillingen og salg af frimærkehæfter i december 1913.

 

De ældste frimærkehæfter

Den 15. december 1913 udgav det danske postvæsen det første hæfte med bogtryksmærker.
Dette første hæfte blev solgt til 1 krone og indeholdte 5 hæfteblokke med hver 4 x 5øre Chr. X grøn. (AFA68).
Da mærkerne blev taget fra alm. hæfteark kan der forekomme marginalnumre i nogle af disse hæfter.
Efter kort tid blev prisen dog hævet med 5 øre, til dækning af produktionsomkostningerne.

 

Reklamehæfter

Reklamehæfte RE1

Fra september 1927 til februar 1934 blev der fremstillet frimærkehæfter indeholdene stålstikfrimærker sammentrykt med reklamevedhæng.
Hæfterne bestod af flere seksblokke, hvor de to første mærker var med reklametekst efterfulgt af 4 frimærker med den på tidspunktet gældende værdi.
Disse seksblokke blev fremstillet i specielle hæfteark, som ikke var til salg.
Opbygningen af disse specielle hæfteark betød, at der fremkom blokke med forskellige marginer og deraf varianter af hæfterne.  

 

2kr hæfter

H29 forside

2 kr. hæfter med stålstukne frimærker blev udgivet mellem marts 1934 og december 1966.
De første hæfter havde ikke oplagsnummer på bagsiden, og kan derfor være svære at identificere. Fra hæfte 24 begyndte postvæsenet at påtrykke et bogstav (H for hæfteark) og et tal på bagsiden.

Hæfterne fremstilles med blokke der kommer fra specielle Tête-bêche ark, hvor nogle af mærkerne er vendt på hovedet (Række 1, 2, 6 og 7) og nogle rækker er uden tryk (Række 3 og 8). Derved kan man få 20 firblokke som alle har en hvid marginalkant, der kan bruges til indhæftningen. Alle disse blokke har perforeret marginal.

Som nævnt tidligere, kan de første hæfter være svære at identificere, men der findes små forskelle på omslagene og papirtyperne kan være forskellige. Alt dette beskrives under de enkelte hæfter, hvor også kendte varianter vil blive vist.  

 

5kr hæfter

5kr haefte

5 kr. hæfter blev udgivet mellem oktober 1957 og juni 1967. Der blev i alt udgivet 54 hæfter i serien. Alle hæfter har påtrykt et bogstav (H for hæfteark) og et tal på bagsiden. Dette er dog ikke tilfældet med det første hæfte hvorfor det kaldes (H1).

Ved indførelsen og anvendelsen af fluorescerende frimærker blev der tilføjet er L efter serienummeret. Kun et enkelt hæfte findes i to versioner H14 og H14L.
Hæfterne fra (H1) til H35L blev fremstillet fra almindelige salgsark, hvor der både blev anvendt øvre og nedre marginal. Det betyder, at en del af disse hæfter kan findes med marginalnummer.
Fra hæfte H36L til H54L er der anvendt specielle hæfteark hvor der ikke længere eksisterer marginalnumre, og alle blokke er indhæftet i øvre marginal. I stedet findes der i disse forskellige former for gummiering.

De første to hæfter blev fremstillet af rød karton med sort tryk på for- og bagside, som blev foldet én gang. Frimærkerne blev indklæbet heri. Fra hæfte H3 blev der i stedet anvendt hvid karton med rødt tryk, som blev foldet to gange. Frimærkerne bliver nu fastgjort med en clips som normalt er ”guld-farvet”, men findes også i enkelte serier med ”sølv-farvet” clips. (Oplag H40 til H44).

På 5kr. hæfterne eksisterer der en række kendte varianter på for- og bagside. Jeg har lavet en oversigt, over de varianter jeg indtil videre har set. Listen bliver løbende opdateret.

10kr Hæfter

h1a
10 kr hæfter blev udgivet mellem juni 1972 og maj 1983. Der blev i alt udgivet 25 hæfter i serien, som alle har hvidt omslag med rød tekst.
Hæftenummeret på H1-H21 er placeret på omslagets inderside, blokkene er i disse hæfter indhæftet med en clips.
Fra hæfte H22-H25 er hæftenummeret trykt på hæftets bagside, og blokken er her indklæbet i venstre margin.

Hæfterne fra H1 til H7 blev fremstillet fra almindelige salgsark, hvor der både blev anvendt øvre og nedre marginal.
Det betyder, at en del af disse hæfter kan findes med marginalnumre. Herunder er der vist en oversigt over de kendte kombinationer af hæfter med marginalnumre.
 

  Hæfte:     10 øre (AFA 318F):     60 øre (AFA 461F):     70øre (AFA 527):  
H1 L195 L193 L207
    L203  
H2 L195 L203 L207
H3 L195 L203 L207
H4 L228 L203 L221
H5 L228 L222 L221
H6 L228 L242 L239
  L238    
H7 L238 L242 L239

 

Alle 10øres blokke er fra ark trykt på M2 trykmaskinen og herover fremhævet med fed skrift. Disse blokke har blank gummi og evt. marginalnummer vil være med fed skrift.
60øres blokkene stammer fra ark trykt på M3 trykmaskinen, dog findes der blokke med blank gummi, hvilket betyder at enkelte blokke er fra ark trykt på M2, de vil have marginalnummer L193.
Denne er også i listen fremhævet med fed skrift. Alle blokke fra M3 har usynlig gummi og marginalnummer er trykt med halvfed skrift.
Alle 70øres blokkene har usynlig gummi og stammer fra M3 trykmaskinen. Marginalnummer er her med halvfed skrift.

Alle hæfter fra H8 og frem til H25 er fremstillet fra specielle hæfteark og blokkene er indhæftet på en sådan måde, at der kun med en enkelt undtagelse findes hæfter med marginalnumre.
Undtagelsen er hæfterne H12-H14, hvor blokken med Dr. Margrethe 100øre rød, kommer fra frimærkearket H174 (Hæfteark).
Dette hæfteark har blanke felter der normalt gennemskæres og anvendes ved indhæftningen, men også en øvre uperforeret marginalrand, hvor marginalnummer H174 optræder. Man kan derfor finde hæfter, hvor blokken med Dr. Margrethe 100øre rød findes med en uperforeret øvre marginal, enten blank eller med H174. Blokken findes også med perforeret marginal, hvor der så ikke vil være noget marginalnummer.
Fra hæfte H20 er er mærkerne trykt sammenhængende i arket og er placeret i hæftet i én blok.
Hæfterne H19-H23 har reklamesider trykt i både rødt og blåt, alle andre har kun rødt tryk.
Fra hæfte H16-H25 findes der en lille morsom tegning af Holger Philipsen på side 2 i hæfterne. Alle er forskellige og mærkes med Joke 1, Joke 2 osv.

 

20kr hæfter

h26a     h28a    
h38a  


20 kr hæfter blev udgivet mellem april 1984 og juni 1992. Der blev i alt udgivet 13 hæfter i serien.
Hæfterne fra H26-H35 er trykt i rød og hvidt, og de sidste tre H36-H38 er på hvid baggrund og med fotos af nogle af de frimærker der indgår i hæfterne.
Hæfterne H26-H35 har alle to blokke indklæbet og fra H36-H38 er der kun en blok i hæftet.

Til fremstilling af blokkene til hæfterne, blev der anvendt specielle hæfteark, som også er forsynet med detekteringsstreger, arknummer og prikker.
Dette betyder at der på begge blokke kan optræde forskellige markeringer og dermed også et hav af forskellige kombinationer.
Jeg har på hjemmesiden forsøgt at lave et katalog med alle de kombinationer som i teorien kan findes.
Dem jeg har fremhævet med fed, er hæfter jeg med sikkerhed ved eksisterer.

Kontakt mig gerne med evt. informationer, som kan gøre kataloget endnu mere komplet.