Automathæfter

De danske automathæfter blev introduceret i 1952, da det danske postvæsen indkøbte nye hæfteautomater til afløsning for de tidligere, som indeholdte ruller.
Nu var det i stedet små paphæfter maskinen udleverede. Disse paphæfter har over tid haft mange forskellige udseender, deraf mange varianter af hæfterne.
Indholdet i hæfterne blev til de første 4 hæfter taget fra alm. helark, hvorefter der blev fremstillet specielle hæfteark, hvor der mellem frimærkerne var hvide
felter, som efter gennemskæring kunne anvendes til indklæbning i hæfterne.

 

25 øres automathæfter

Automathæfte A1 a

Det første automathæfte udkom 15. okt. 1952. Det havde 5 stk 5 øres frimærker, som allerede ved introduktionen var for lidt i forhold til den gældende landsporto,
som var blevet hævet til 30 øre pr. 1. juli 1952. Det betød at man relativt hurtigt skulle omstille produktion og automater til 1 kr. hæfter. Der udkom derfor kun et
automathæfte med værdien 25 øre. Der findes dog tre forskellige omslag til dette første hæfte.

 

1 kr. automathæfter

1 kr forside

Som nævnt tidligere var det umiddelbart efter introduktionen af de nye 25 øres automathæfter, at behovet for hæfter med 1kr. opstod.
Maskinerne skulle bygges om, ligesom indholdet skulle justeres. Det første 1kr. hæfte udkom 21. okt. 1953 og havde 5 stk 5 øre og 5 stk 15 øre frimærker indklæbet.
Der udkom ialt 11 forskellige 1 kr. hæfter, det sidste udkom 14. sept. 1967. 

 

2. kr. automathæfter

2kr forside

Det første 2 kr. automathæfte udkom 1. feb. 1969. Det første hæfte i serien havde tre forskellige farver på papomslaget.
Første hæfte var sort, så kom der et grønt og til sidst det røde, som efterfølgende blev brugt til de forskellige 2 kr. automathæfter der udkom.

Fra hæfte A18 begyndte man at anvende specielle striber indeholdende sammentryk af Dr. Margrethe og bølgelinie type mærkerne.
Til hæfte A18 blev der fremstillet et hæfteark H182, som indeholdte 20 af disse hæftestriber - kaldet HS1. Dette hæfteark havde ikke nogle specielle
markeringer, men et arknummer, som så vil fremkomme på to af de striber som udtages, enten som start af arknummer, eller slut af arknummer.
Det sidste 2 kr. hæfte der blev fremstillet A19 havde en anden sammensætning af værdier og blev taget fra hæfte ark H183 og H186.
Her var der ud over arknummer også 1, 2 eller 3 prikker på den modsatte side af arket, som så igen bevirker at to af de hæfter der udtages fra dette
ark ville have arkprikker enten foroven eller forneden.

10 kr. automathæfter

Forside A20 A22

Fra 21. juli 1983 blev automathæfte 20 lanceret. Det var med et indhold bestående af to ens striber fra hæfteark H188 - som hver havde værdien 5 kr.
Dette hæfte havde ikke nogen oplagsnummer på bagsiden, men fra A21 og frem til det sidste A44 er oplagsnummer angivet med et C efterfulgt af et løbenummer.
Sidste automathæfte A44 blev udgivet i januar 2006 og havde oplagsnummer C25 på bagsiden.

Hæftearkene hvor striberne til disse hæfter blev taget fra, har gennem tiderne haft mange forskellige udseender, og dermed også mulighed for varianter.

 

Automathæfter - nummerering

Nummerering af automathæfterne har jeg valgt at lave på nedenstående måde. Dette for igen nemt at kunne fastsætte hvilket specifikt hæfte der er tale om.

Syntax:

Omslag-BlokI-BlokII-BlokIII-BlokIV

Omslag: AXY
Hvor A er kort for Automathæfte, X er et fortløbende nummer og Y angiver med bogstaver A, B, C etc. for forskellige varianter af omslaget.

Blok I, II, III, IV etc.
I hæfterne indgår en række blokke hvor antal blokke varierer fra hæfte til hæfte.
Disse blokke navngives som følger:

Blok x: ABCD
Hvor x kan være I, II, III, IV etc.
A= Blok type
B= Angivelse af den margin blokken er hæftet i.
     Ø = Øvre
     N = Nedre
C= Angiver hvilken side i omslaget at blokken er hæftet i.
D= Angiver hvilken side blokken er indhæftet i.

Eks: AØ2V - Her er blok A indhæftet i Øvre marginal i venstre side af side 2 i omslaget.

Et eksempel på et helt hæfte kunne være:

A3A-AV2V-BV3V

Hæfte A3 som indeholder to blokke, hvor
Blok A er 5 x 10 øre grøn monteret i venstre marginal på side 2 i venstre side og
Blok B er 10 x 5 øre vinrød monteret i venstre marginal på side 3 venstre side.